A káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola sport- és oktatási célú fejlesztése!

A napokban záruló beruházás során a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola sport és oktatási célú fejlesztése valósult meg új tornaterem építésével. A beruházást teljes egészében az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programból nyert Európai Unió és Magyarország költségvetése társfinanszírozásából nyújtott, vissza nem térítendő támogatás fedezi, a projekt összköltsége 478,5 millió forint.

 Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a 21. század követelményeinek megfelelő köznevelési infrastruktúra biztosítását. A Köznevelés-fejlesztési Stratégiában szereplő oktatásfejlesztési célkitűzések egy minőségi és méltányos, az állam által garantált közszolgálatként megvalósuló köznevelési rendszer kialakítását jelölik meg célként, amely az európai és globális társadalmi és gazdasági térben sikeresen alkalmazkodni képes fiatalokat készít fel a munkaerőpiacon, és az egész életen át tartó tanulásban való sikeres részvételre. A Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskolát fenntartó Egri Főegyházmegye „Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése” című felhívásra sikeres támogatási kérelmet adott be, így megkezdődhetett a projekt megvalósítása. A településen egyedüli oktatási intézmény nem rendelkezett a mindennapos testnevelés megszervezéséhez szükséges infrastruktúrával és kiszolgáló létesítményekkel, továbbá nem volt sportcsarnok vagy más az iskola rendelkezésére álló tornaterem. A testnevelés órák száraz időszakban az iskolaudvaron, csapadékos vagy hideg (-5C) idő esetén, az iskola folyosóin kerültek megtartásra. Folyamatosan gondot okozott, hogy nem voltak öltözők, így a gyerekek a WC helyiségben vagy a tantermekben öltöztek tisztálkodási lehetőség nélkül.

A napokban záruló beruházás keretén belül megvalósult új tornaterem építése, amelyben orvosi szoba, nemenkénti öltöző és mosdó, szertár is helyet kapott a teljes körűen akadálymentes épületben

A hamarosan befejeződő projekt célja az egészséges, biztonságos, egyenlően hozzáférhető és motiváló környezet kialakítása a gyermekek számára, a modern és racionálisan kialakított oktatási környezet megteremtése. Cél a köznevelési törvénynek és a kötelező eszköz és helyiségjegyzéknek megfelelő működés magas színvonalú és hosszútávon stabil biztosítása. A pályázat eredményeképp megvalósult a mindennapos testneveléshez szükséges infrastruktúra kialakítása, hiányzó feltételek megteremtése, és ezzel az oktatás-nevelési tér minőségi növelése. A modernizáció egyrészt hozzájárul a tanulók komfortérzetének növeléséhez, másrészt az iskola vonzerejét erősíti, amely elengedhetetlen feltétele a tanulói és dolgozói létszám fenntartásához.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search