Új acélszerkezetes raktár épült a Tiszaújváros Transz Kft. miskolci telephelyén!

A most befejeződő fejlesztés célja, hogy 5000 m2 feletti raktározási kapacitással a Tiszaújváros Transz Kft. regionális logisztikai központtá váljon, amely így képes lesz komplex logisztikai szolgáltatások nyújtására a környező multinacionális cégek legszigorúbb igényeinek megfelelően. A beruházás költségeinek 62,5 %-át a Tiszaújváros Transz Kft. önerőből finanszírozta, a fennmaradó 249 321 188 Forintot az Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezte, a projekt összköltsége 665 282 282 Forint volt.

A beruházó a telephelyével szomszédos ipari parkban működő multinacionális vállalat, valamint a beszállítóitól származó komplex logisztikai igényre alapozza a most befejeződő fejlesztését. A projekt keretében megépült 3977 m2 csarnok, így a már meglévő raktárkapacitással együtt a cég képes lesz a jelzett szolgáltatási igényeknek eleget tenni. A beruházással megvalósul a Tiszaújváros Transz Kft. vállalati célja: a közvetlen környezetében működő és fejlődő multinacionális cégek igényeihez igazított raktárkapacitás és így az árbevétel növelése által elérni a tervezett eredményesség növelését, a dolgozói létszám bővítését.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search