Újabb csoportok indítása az ózdi Második Esély Gimnáziumban!

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül „Minőségi oktatás támogatása, valamint az egész életen át tartó tanulás elősegítése a kultúra eszközeivel az LHH kistérségek esélyegyenlősége érdekében” tárgyú felhívást tett közzé. A Dr. Ámbédkar Gimnázium, Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola, Felnőttoktatási Általános Iskola „Második esély gimnázium, szakiskola és felnőttoktatási általános iskola Ózdon” címmel projekt javaslatot nyújtott be, mely javaslat sikeres elbírálásban részesült.

A projekt finanszírozása az Európai Unió, valamint a Magyar Köztársaság támogatásával valósul meg, összköltsége 75 072 628.- Ft. + Áfa. A beruházást nettó 100 %-os támogatási intenzitás miatt, a Európai Szociális Alapból nyert Európai Uniós támogatás fedezi.

A beruházás legfőbb célja, hogy az oktatás peremén lévő, esetleg a közoktatásból kimaradt diákokat hozzásegítse egy helyi középiskolába való bekerüléshez, illetve sikeres érettségi vizsgához, melynek következtében javul a munkaerő-piaci helyzetük.

A projekt megvalósítása 2010. augusztus elején elkezdődött, a befejezésének tervezett végső időpontja: 2012. 07. 31.


Powered by WordPress | Designed by: Email Search