Bódvaszilas község szennyvízcsatornázása és tisztázása

Az Európai Unió támogatásával, az ÉMOP-3.2.1/A-09-2010-0010 program keretében megvalósul a „Bódvaszilas község szennyvízcsatornázása és tisztázása” projekt. A beruházásra elnyert támogatás összege 315 785 859 Ft. A költségek 95 %-át az Észak-Magyarországi Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedezi. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt esetében a fejlesztendő tevékenység Bódvaszilas Község Önkormányzatának egy korszerű, a jelenlegi szabályoknak és környezetvédelmi előírásoknak megfelelő szennyvízcsatorna hálózat és szennyvíztisztító telep kiépítése, illetve cél a lakosság életkörülményeinek és a környezeti fenntarthatóság feltételeinek javítása.

Jelenleg a településen közüzemi csatornahálózat nincs. A közintézmények és lakóházak szennyvizeit közműpótló műtárgyakban helyezik el, melyek jelentős része nem szakszerűen szigetelt, a szennyvíz elszivárog belőlük,a maradék a talajba szikkasztódik szennyezve a talajt, talajvizet, illegális bevezetés esetén a patakokat. A közműpótló berendezések száma 405 db.

A fejlesztés összhangban van Bódvaszilas község területrendezési tervével. Az Önkormányzat célkitűzése, hogy hosszú távra megoldódjon a településen a szakszerű szennyvízelvezetés és kezelés. Az Önkormányzat célja a környezetvédelmi, és egyéb érdekeket nem sértő, a vonatkozó előírásoknak megfelelő szennyvíz csatornázási és szennyvíztisztítási beruházás megvalósítása, mely által biztosítható a lakosság számára a megfelelő infrastruktúra.

A község a környék legnagyobb települése számos intézménnyel. A térségi fejlesztési koncepció szerint mikrotérségi központ, szolgáltatási köre kiterjed a szomszédos kisebb településekre. Az intézményi fejlesztés, gazdaságfejlesztés érdekében szükséges a csatornázás megoldása. A szennyvízkérdés megoldását indokolja, hogy Bódvaszilas karsztos terület, mely felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny besorolású, illetve nitrátérzékeny terület.

A fejlesztés megvalósításával a település lakosainak életkörülményei jelentősen megváltoznak, a település élhetőbbé válik, népességmegtartó ereje növekszik, amelyre az itt élőknek igényük van. A fejlesztés a település turisztikai vonzerejére is pozitív hatással lesz.

 

 

Powered by WordPress | Designed by: Email Search