Épül a dávodi szennyvízelvezető csatornahálózat

Februárban megkezdődött a Szennyvízelvezető hálózat és tisztítótelep építése. A beruházás a Kohéziós Alap társfinanszírozásával a KEOP program keretében valósul meg. Az 1 milliárd 38 millió Forint Európai Uniós támogatásnak köszönhetően a jövőben nem egyénileg kell elszállíttatni a szennyvizet. Szigorú szabályoknak kellett megfelelni a tervezés során, mivel a telep állóvíz közelében épül meg. Összesen 21.500 méter vezetéket fektetnek, ez a beruházás legidőigényesebb része.

A következő lépés a szennyvíztisztító telep kialakítása lesz, tudatta Szűcs József, a Szekszárd-Paksi Vízgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft. ügyvezetője. Hirtenberg János Sándor polgármester elmondta, a támogatói szerződést 2010. november 8-án írták alá, de önhibájukon kívül a tényleges munkák két évet csúsztak. A falubeliek is támogatják a fejlesztést. Ez fontos, mert a beruházás összegének 15 százalékát önerőből kell fedeznie az önkormányzatnak. Háztartásonként 254 ezer forintról van szó. – 92 százalékos a hozzájárulás fizetés aránya, ami véleményem szerint rendkívül kedvező. A tervezés során a felszín alatt lévő ivóvíz-készlet megőrzése is fontos szempont volt. Szakemberek szerint a szennyvíztelep építésével a dávodi termálfürdő vize így tovább megőrizheti gyógyító hatását. A munkálatokkal jövő őszre kell elkészülni – számolt be a település polgármestere.

Az Európai Unió támogatásával, a KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0013 program keretében megvalósul a „Dávod Község szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” című projekt. A beruházásra elnyert támogatás összege 1 038 196 445 Ft. A költségek 84,1%-át a Környezet és Energia Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedezi. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search